กางจอ 28: ชีวิตทำอะไรกับเราได้บ้าง? (มาบุญครอง, กรุงเทพฯ, 2022)

ชีวิตเปราะบาง และโลกก็ไม่แน่นอน หากเกิดอะไรขึ้นเพียงนิดเดียวชีวิตก็อาจเปลี่ยนไปตลอด แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะไม่เลวร้ายเท่าที่คิด มันอาจเป็น การจากไปของคนที่รัก ช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อตอนเรียนจบ หรือพลวัตทางการเมือง โลกทำอะไรกับเราได้บ้าง? — สวรรค์นิมิต (ลักษณาพร) การจากไปของยายดูเป็นเรื่องน่ายินดีมากกว่าไม่ดี แม้ว่าคนทำหนังจะเศร้า แต่เพราะจากบทสนทนาระหว่างยาย แม่ และลูก ถึงความเปลี่ยนแปลงไปของชีวิตในแต่ละยุคสมัย พอจะทำให้เรารู้สึกถึงความไม่เหมาะที่จะดำรงชีวิตของโลกในขณะนี้ แม้ว่าบทสนทนาจะสะท้อนให้เห็นว่าแต่ละช่วงเวลาก็มีความยากลำบากของมันก็ตาม

กางจอ 28: ชีวิตทำอะไรกับเราได้บ้าง? (มาบุญครอง, กรุงเทพฯ, 2022)
กางจอ 28: ชีวิตทำอะไรกับเราได้บ้าง? (มาบุญครอง, กรุงเทพฯ, 2022)
Radtai Lokutarapol

Radtai studied acting and screenwriting in UK, having worked in sales, marketing, and UX. His practice is to write creative non-fiction.