กางจอ 28: ชีวิตทำอะไรกับเราได้บ้าง? (มาบุญครอง, กรุงเทพฯ, 2022)

ชีวิตเปราะบาง และโลกก็ไม่แน่นอน หากเกิดอะไรขึ้นเพียงนิดเดียวชีวิตก็อาจเปลี่ยนไปตลอด แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะไม่เลวร้ายเท่าที่คิด มันอาจเป็น การจากไปของคนที่รัก ช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อตอนเรียนจบ หรือพลวัตทางการเมือง โลกทำอะไรกับเราได้บ้าง?

สวรรค์นิมิต (ลักษณาพร)

การจากไปของยายดูเป็นเรื่องน่ายินดีมากกว่าไม่ดี แม้ว่าคนทำหนังจะเศร้า แต่เพราะจากบทสนทนาระหว่างยาย แม่ และลูก ถึงความเปลี่ยนแปลงไปของชีวิตในแต่ละยุคสมัย พอจะทำให้เรารู้สึกถึงความไม่เหมาะที่จะดำรงชีวิตของโลกในขณะนี้ แม้ว่าบทสนทนาจะสะท้อนให้เห็นว่าแต่ละช่วงเวลาก็มีความยากลำบากของมันก็ตาม

ความสวยงามของหนังคือการได้เห็นวิธีที่ชาวอีสานต้อนรับความตายที่เกิดขึ้นในครอบครัวของพวกเขา ฉันชอบที่คนทำหนังเลือกปล่อยความรู้สึกพิเศษที่เธอมีต่อการจากไปนี้ออกมาด้วยการจินตนาการถึงสวรรค์

ปากกัดตีนถีบ (หิริ)

วัยหัวเลี้ยวหัวต่อ เช่น ตอนเรียนจบ คงทำให้เรารู้สึกอะไรหลายอย่าง และอยากจะหาความเป็นเหตุเป็นผลจากอดีตเป็นเส้นตรงมาถึงตอนนี้เพื่ออธิบายปัจจุบันของตัวเราให้ตัวเราเข้าใจ

เฟรมในเฟรมทำให้เรารู้สึกผ่านการสัมภาษณ์คนรอบข้างของคนทำหนัง เหมือนเรากำลังสังเกตชีวิตของเขาอยู่ในระยะไม่ห่างออกไปนัก ใกล้ชิดเขามากขึ้น ผู้เขียนชอบที่หนังค่อยๆลอกเอาชิ้นส่วนต่างๆออกมาวางเพื่อเปิดเผยด้านต่างๆของชีวิตของเขา

เมืองฟ้าอมร (ปาณิศา)

เราไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเพื่อจะบอกว่าชีวิตเราถูกกดขี่โดยอะไร เพียงการมองเห็นและหาที่มาที่ไปจากสิ่งที่เราเห็นก็ทำให้เราเข้าใจได้ คนทำหนังใช้กล้องพาเรามองเห็นกรุงเทพฯผ่านสายตาของเธอ คำถามว่า “ทำไม? ทำไม? และทำไม?” ถูกถามออกมาในทุกๆช็อตโดยที่ไม่ต้องมีคำพูดใดๆสักคำ

ความน่าสนใจของหนังเรื่องนี้ก็คือมันเป็นกรุงเทพฯที่เราเห็นทุกวัน แต่ถูกมองอย่างส่วนตัวโดยตัวคนทำหนัง

ในอดีตสมัยเรียนจบใหม่ๆ ผู้เขียนจำได้ว่าตนมีคำถามมากมายอยากถาม อยากสำรวจ ทำให้อยากเดินทางไปในโลก แต่ตอนนี้เมื่อผู้เขียนพอจะได้รับรู้มาบ้างแล้วว่า “โลกทำอะไรกับเราได้บ้าง?” ผู้เขียนกลับชอบการเอาสิ่งที่เราได้พบเห็นและเผชิญอยู่ออกมาวางแล้วเรียงมันแบบนี้

Radtai Lokutarapol

Radtai studied acting and screenwriting in UK, having worked in sales, marketing, and UX. His practice is to write creative non-fiction.